Belitung

Celková mapa. Andar je vzdálen 1000 mil k jihu (tzn. vpravo).